24
April
2018

Soft costs /

Měkké náklady

Business Term of the Day

Definition

Soft costs are outlays for “soft” assets, such as legal, administrative, design, architecture, and financial costs.

Example sentence

Although we were satisfied with Roberts Construction’s estimates on hard costs, their soft costs were underestimated by approximately 20%.

Comment

Soft costs can be contrasted to hard costs, which entail, for example, building materials, machinery, land, and construction outlays. The distinction is most frequently applied in the construction sector and used for outlining project budgets, but it is also informative for many other businesses. Soft costs usually account for 10–30 % of total project costs for a construction project.

Definice

Měkké náklady jsou výdaje na „měkká“ aktiva, jako jsou právní, administrativní, designové, architektonické a finanční náklady.

Příklad použití ve větě

Přestože jsme byli spokojeni s odhady tvrdých nákladů od společnosti Roberts Construction, svoje měkké náklady podcenili o přibližně 20 %.

Poznámka

Měkké ceny lze postavit do protikladu k tvrdým nákladům, které zahrnují například výdaje na stavební materiály, stroje, pozemky, a výstavbu. Toto rozdělení se nejčastěji aplikuje ve stavebnictví a používá se pro vytváření rozpočtů na projekt, ale je užitečné také pro řadu dalších podniků. Měkké náklady obvykle tvoří 10-30 % celkových projektových nákladů na stavební produkt.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us