5
August
2021

Sole proprietorship /

Podnik fyzické osoby

Business Term of the Day

Definition

A sole proprietorship is a business run by a single owner who is not legally distinct from the business.

Example sentence

As she expanded her catering business and looked to secure financing for equipment, Sally decided that she could no longer continue as a sole proprietorship as it did not enable her to offer equity to investors.

Comment

Also known as a sole trader or a proprietorship, this constitutes a different form of business than do partnerships (which have multiple owners) and corporations (which are entities separate from their owners). People who do freelance or other independent work are automatically considered sole proprietors. The owner may hire employees and use contractors but always remains fully responsible for all of the business’s obligations (as opposed to a limited liability company). The business may operate under the name of the sole owner or may register a business name for this purpose.

Definice

Podnik fyzické osoby je provozován jediným majitelem, který se právně neliší od podniku.

Příklad použití ve větě

Jak Sally rozvinula svůj cateringový podnik a hledala zajištění financování na vybavení, rozhodla se, že už nebude pokračovat jako podnik fyzické osoby, jelikož jí to neumožňuje nabídnout akcie investorům.

Poznámka

Tato forma podniku se odlišuje od partnerství (které mají více majitelů) a korporací (které jsou oddělenými osobami od svých majitelů). Lidé, kteří jsou na volné noze nebo dělají jinou nezávislou práci, se automaticky pokládají za podniky fyzické osoby. Vlastník může najmout zaměstnance a využívat dodavatele, ale zůstává plně odpovědným za všechny povinnosti podniku (na rozdíl od společnosti s ručením omezeným). Tyto podniky mohou být provozovány pod jménem jediného majitele, nebo si mohou za tímto účelem zaregistrovat obchodní jméno.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us