17
February
2022

S&P 500 /

S&P 500

Business Term of the Day

Definition

The Standard and Poor’s 500 (commonly known as the S&P 500) is one of the best-known stock market indices and comprises shares of the 500 largest U.S. publicly traded companies as measured by their market capitalizations.

Example sentence

Some economists claim that the rules for including a company into the S&P 500 are applied a bit selectively and that this is supposedly related to the S&P’s bond rating business.

Comment

The S&P 500 is a so-called market capitalization-weighted index, which means its emphasis is on market capitalization, but there are also several other criteria for companies to be included into the index, such as the number of publicly tradable shares (therefore we say that the index is also free-float weighted). Because of its scope, the index is the most important and most quoted stock index globally and is also considered a performance indicator for the entire U.S. equity market. Many mutual, exchange-traded, and other investment funds copy the composition of the index and thus offer their clients performance that tracks the index.

Definice

Standard and Poor's 500 nebo jen S&P 500 je jeden z nejznámějších burzovních indexů zahrnující akcie 500 největších amerických veřejně obchodovaných společností podle jejich tržní kapitalizace.

Příklad použití ve větě

Někteří ekonomové tvrdí, že pravidla pro zařazení společnosti do indexu S&P 500 jsou uplatňována poněkud selektivně, což prý souvisí s činností agentury S&P v oblasti bond ratingu.

Poznámka

S&P 500 je index vážený takzvaně tržní kapitalizací, což znamená, že klade důraz na tržní kapitalizaci, nicméně existují i další kritéria proto, aby firmy byly do indexu zařazeny. Index je například také free-float vážený, což znamená, že záleží i na počtu veřejně obchodovatelných akcií. Vzhledem ke svému záběru je tento index nejdůležitějším i nejcitovanějším burzovním indexem na světě a je považován i za ukazatel výkonnosti celého amerického akciového trhu. Mnoho podílových, burzovně obchodovaných a dalších investičních fondů kopíruje složení indexu a nabízí tak svým klientům výkonnost sledující index.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us