15
January
2021

Special economic zone /

Zvláštní ekonomická zóna

Business Term of the Day

Definition

A special economic zone is an area inside a country where different rules for trade apply than in the rest of the country.

Example sentence

The city of Shenzhen became the first special economic zone in China in 1980, and since that time it has grown from a little fishery town to a metropolis of nearly 12 million people.

Comment

n direct investments that subsequently should support economic development of a particular region. More liberal rules for business and trade are typically applied in these zones than in the rest of the country. These may include the likes of minimal or no customs, lower taxes, or tax holidays. Although special economic zones are particularly well known in China, they exist also in many other countries, including elsewhere in Asia, in Latin America, and even in Poland. Even though many special economic zones truly have brought economic development to stagnating regions, there are examples of projects (mainly in Africa) that have failed due to unstable political and legal environments, lack of supporting infrastructure, and other reasons.

Definice

Zvláštní ekonomická zóna je území uvnitř nějakého státu, kde platí odlišná pravidla pro obchod než ve zbytku země.

Příklad použití ve větě

Město Šen-čen se v roce 1980 stalo první zvláštní ekonomickou zónou v Číně a od té doby vyrostlo z malého rybářského městečka na metropoli s téměř 12 miliony obyvateli.

Poznámka

Zvláštní ekonomické zóny jsou zřizovány vládami proto, aby přilákaly přímé zahraniční investice, které mají následně podpořit ekonomický rozvoj určitého regionu. V těchto zónách typicky platí liberálnější pravidla pro obchod a business než ve zbytku země. Tato pravidla mohou zahrnovat například minimální nebo žádná cla, nižší daně nebo daňové prázdniny. Ačkoliv velmi známé jsou především zvláštní ekonomické zóny v Číně, nacházejí se i v mnoha jiných zemích, vč. různých států v Asie, latinské Ameriky nebo dokonce v Polsku. I když mnoho zvláštních ekonomických zón skutečně přineslo rozvoj do stagnujících regionů, jsou i příklady projektů (zejména v Africe), které selhaly z důvodů nestabilního politického a právního prostředí, chybějící infrastruktury nebo z jiných důvodů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us