15
September
2017

Special-purpose entity (SPE) /

Speciální účelový subjekt

Business Term of the Day

Definition

A special-purpose entity is a legal entity established for a specific financial purpose.

Example sentence

Enron used a number of SPEs to hide debt from its balance sheet and thereby improve its credit rating.

Comment

Also referred to as special-purpose vehicle (SPV), the typical purpose of such entity is to divert risk away from the parent company. A company may create an SPE, for example, to experiment with a new high-risk venture without endangering its other divisions. However, SPEs are also commonly established in tax havens in order to avoid taxes. SPEs may also be created for the purposes of securitization—the process of creating new securities from pools of assets.

Definice

Speciální účelový subjekt je právní osoba založená za konkrétním finančním účelem.

Příklad použití ve větě

Společnost Enron využila řadu speciálních účelových subjektů, aby skryla dluh před svou rozvahou a tím vylepšila svůj úvěrový rating.

Poznámka

Také se označuje jako účetní jednotka založená za zvláštním účelem nebo účelový podnik. Typickým důvodem založení takové jednotky je odvedení rizika od mateřské společnosti. Společnost může založit speciální účelový subjekt například, aby mohla experimentovat s novým vysoce rizikovým podnikem, aniž by ohrozila své další divize. Speciální účelové subjekty se ale běžně zakládají také v daňových rájích, aby se vyhnuly placení daní. Speciální účelové subjekty se také mohou zakládat pro účely sekuritizace – proces tvorby nových cenných papírů ze souborů aktiv.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us