17
May
2019

Special situation /

Zvláštní situace

Business Term of the Day

Definition

A special situation is a set of circumstances which turns an otherwise unremarkable investment into an interesting investment opportunity.

Example sentence

Recognizing that all his stocks bore the same systematic risk of the U.S. stock market, Joe decided to reduce his exposure to that risk by investing in emerging market stocks abroad and some special situation stocks at home.

Comment

Investing in special situations involves substantial risk, requires specialized knowledge along with painstaking research and analysis, and, if done successfully, offers exceptional investment returns. Every special situation is unique. A special situations investor might buy stock in a company that is deeply underpriced today (perhaps due to financial distress, litigation, or a transitory crisis) but is likely to be acquired eventually by another company at a much higher price. Another special situation may involve breaking up a conglomerate into separate companies that will be worth more when operating independently. Yet another might entail liquidating a bankrupt company and selling off its assets. While a typical investor will shirk away from investing into these situations, as they do not fit his or her established investment philosophy, certain investors in fact seek them out. So-called vulture capitalists look for distressed companies at very low prices, hoping to profit on their liquidation or recovery. Special situations can also be appealing to investors who seek to reduce their systematic risk, as these special situations influence price in ways not associated with the overall market.

Definice

Zvláštní situace je sada okolností, která změní jinak nezajímavou investici na zajímavou příležitost k investování.

Příklad použití ve větě

Joe uznal, že všechny jeho akcie nesou stejné systematické riziko akciového trhu USA, a rozhodl se snížit svou expozici tomuto riziku tím, že zainvestuje do akcií na rozvíjejících se trzích v zahraničí a některé domácí akcie společností ve zvláštních situacích.

Poznámka

Investice do zvláštních situací zahrnují značné riziko, vyžadují specializované znalosti a také pečlivý výzkum a analýzu, a, jsou-li úspěšné, nabízí výjimečnou návratnost investice. Každá speciální situace je unikátní. Investor do speciálních situací může nakoupit akcie společnosti, která je dnes hluboce podhodnocená (například kvůli finančním potížím, sporu, nebo přechodné krizi), ale pravděpodobně bude nakonec koupena jinou společností za mnohem vyšší cenu. Další zvláštní situace mohou zahrnovat rozdělení konglomerátu do oddělených společností, které budou hodnotnější, když budou operovat nezávisle. Zase jiná může zahrnovat likvidaci bankrotující společnosti a rozprodání jejích aktiv. Zatímco řada investorů se investicím do společností v těchto situacích vyhýbá, jelikož se nehodí do jejich stanovené investiční filosofie, někteří investoři je ve skutečnosti vyhledávají. Takzvaní „mrchožrouti“ vyhledávají společnosti v potížích za nízké ceny a doufají, že jim jejich likvidace nebo zotavení přinese zisk. Zvláštní situace také mohou být lákavé pro investory, kteří chtějí snížit své systematické riziko, jelikož tyto zvláštní situace ovlivňují cenu způsoby, které nesouvisí s celkovým trhem.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us