20
May
2019

Specific risk /

Specifické riziko

Business Term of the Day

Definition

Specific risk is risk that is unique to a particular company, investment or project.

Example sentence

Even though I tried to explain to Jack that his portfolio is quite sensitive to specific risks of its component companies and that he should diversify more, he refuses to invest into companies that do not satisfy his strict criteria.

Comment

Also referred to as unsystematic risk or idiosyncratic risk, every company, investment or project has its own specific risk (or risks). This may encompass such factors as good or poor management, a certain capital structure, productivity of labor and other resources, a unique or precarious market position, and superior or inferior know-how. Specific risk within an investment portfolio may be substantially reduced through diversification. By contrast, systematic risk is risk that is inherent in a given market, economy, or economic segment as a whole and that cannot be diversified away.

Definice

Specifické riziko je riziko, které je unikátní pro určitou společnost, investici nebo projekt.

Příklad použití ve větě

Přestože jsem se Jackovi snažil vysvětlit, že jeho portfolio je docela citlivé na specifické riziko jednotlivých společností a že měl by více diverzifikovat, odmítá investovat do společností, které neodpovídají jeho přísným kritériím.

Poznámka

Také se nazývá nesystematické riziko nebo idiosynkratické riziko. Každá společnost, investice nebo projekt má své specifické riziko (nebo rizika). To může zahrnovat faktory jako například dobrý nebo špatný management, určitou kapitálovou strukturu, produktivitu práce, unikátní nebo riskantní pozici na trhu, nebo lepší nebo horší know-how. Specifický risk investičního portfolia lze podstatně snížit pomocí diverzifikace. Na druhou stranu systematické riziko je riziko, které je vlastní danému trhu, ekonomice nebo ekonomickému segmentu jako celku, a kterého se diverzifikací zbavit nelze.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us