20
May
2022

Spin-off /

Odštěpení

Business Term of the Day

Definition

A spin-off is the creation of a new, separate company from a part of the original company.

Example sentence

Following the spin-off of Marlin’s drone division into RoboFish, many shareholders sold their shares in the new company to avoid the associated increased risks.

Comment

Companies may want to spin off successful divisions in order to promote their further growth or unsuccessful ones in order to limit potential risks to the parent company. Generally, the ownership structure of the spun-off company mirrors that of the original company as the shareholders receive the same proportion of shares in the new company so as to prevent a loss in value of their ownership share. Spin-offs often benefit both the parent company and the newly established entity as both sides are better able to focus on their respective business activities. However, a spin-off may also increase the volatility of share prices for both entities as shareholders may be more inclined to trade their shares following such organizational changes. Similar concepts include a spin-off product (or brand extension) and spin-off technology. The former constitutes a new product under an established brand designed to expand the brand’s scope. The latter is a technology which left state-funded research and development and entered the commercial sphere.

Definice

Odštěpení je proces vytvoření nové oddělené společnosti z části původní společnosti.

Příklad použití ve větě

Po odštěpení divize společnosti Marlin na výrobu dronů do společnosti RoboFish, řada akcionářů prodala své akcie nové společnosti, aby se vyhnula spojenému zvýšenému riziku.

Poznámka

Společnosti mohou chtít odštěpit svoje úspěšné divize, aby povzbudily jejich další růst, nebo naopak své neúspěšné divize pro omezení potenciálních rizik pro mateřskou společnost. Obecně vzato vlastnická struktura odštěpené společnosti zrcadlí strukturu původní společnosti, jelikož akcionáři získají stejný poměr akcií v nové společnosti, aby se předešlo ztrátě hodnoty jejich vlastnických podílů. Odštěpení často přinášejí prospěch jak mateřské společnosti, tak nově vytvořené osobě, jelikož se obě strany mohou lépe zaměřovat na svoje podnikatelské aktivity. Odštěpení ale může také zvýšit volatilitu cen akcií pro obě osoby, jelikož po takových organizačních změnách mohou být akcionáři ochotnější obchodovat své akcie. Podobné koncepty zahrnují spin-off (produkt) neboli extenzi značky a spin-off (technologie). Jde o nový produkt v rámci zavedené značky navržený pro rozšíření jejího záběru respektive technologii, která opustila státem financovaný výzkum a vývoj a vstoupila do komerční sféry.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us