3
August
2017

Squeeze-out /

Vytěsnění 

Business Term of the Day

Definition

A squeeze-out is a means for majority owners to force minority owners out of a company.

Example sentence

After Jeff Lemon acquired the other major shareholder of FreshJuice, he was able to squeeze out the remaining small shareholders and gain 100% control of the company.

Comment

The purpose of a squeeze-out is to facilitate the transformation of a majority owner into the sole shareholder. In most jurisdictions, a squeeze-out requires no consent from the minority owners but can only be used if the majority owner has a 90% or greater ownership share. Squeeze-out regulations in most countries have undergone close scrutiny to ensure that the rights of minority owners are not infringed upon.

Definice

Vytěsnění je způsob, kterým většinoví vlastníci mohou vytlačit menšinové vlastníky ze společnosti.

Příklad použití ve větě

Poté, co Jeff Lemon koupil druhého velkého akcionáře společnosti FreshJuice, byl schopen vytěsnit zbylé malé akcionáře a získat tak 100% ovládání společnosti.

Poznámka

V češtině je formálně nazývaný nucený přechod účastnických cenných papírů. Jeho účelem je usnadnit přeměnu většinového vlastníka na jediného vlastníka. Ve většině jurisdikcí vytěsnění nevyžaduje od menšinových vlastníků žádný souhlas, ale je možné je použít, jen pokud má většinový vlastník 90% majetkový podíl nebo vyšší. Regulace vytěsnění byla ve většině zemí podrobena přísným přezkumům, aby se zajistilo, že nebude poškozeno právo menšinových vlastníků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us