16
March
2022

Stagflation /

Stagflace

Business Term of the Day

Definition

The term stagflation is a combination of the words stagnation and inflation and refers to a very slowly growing economy where unemployment is abnormally high (stagnation) and price growth is unusually rapid (inflation).

Example sentence

The post-covid economic recovery could be endangered by rising energy prices followed by stagflation.

Comment

Stagflation is usually a product of an adverse supply shock or poorly determined monetary and fiscal policies. Until the energy crises in the 1970s (which produced adverse supply shocks), it was generally believed that high unemployment could not occur together with high inflation and that economic policy was basically a tradeoff between the two. Since that time, however, we have seen many examples that this may not be always the case. Stagflation is bad for the economy, because it means that people earn less even as they must pay more for everything. As a result, they limit their spending and corporate revenues decline, thereby exacerbating the overall effect on the economy.

Picture: www.epictop10.com

Definice

Termín stagflace je kombinací slov stagnace a inflace a označuje velmi pomalu rostoucí ekonomiku, kde je nezaměstnanost abnormálně vysoká (stagnace) a růst cen je zároveň neobvykle rychlý (inflace).

Příklad použití ve větě

Ekonomické oživení po covidové krizi by mohlo být ohroženo rostoucími cenami energií a následnou stagflací.

Poznámka

Stagflace je obvykle důsledkem nepříznivého nabídkového šoku nebo špatné měnové a fiskální politiky. Až do energetických krizí v 70. letech (které vyvolaly nepříznivé nabídkové šoky) se obecně věřilo, že vysoká nezaměstnanost nemůže nastat současně s vysokou inflací a že hospodářská politika je v podstatě kompromisem mezi nezaměstnaností a inflací. Od té doby jsme však byli svědky mnoha příkladů, že to tak nemusí být vždycky. Stagflace je pro ekonomiku špatná, protože znamená, že lidé vydělávají méně, ale musí za vše platit více. V důsledku toho omezují své výdaje a příjmy podniků klesají, což celkový dopad na ekonomiku ještě zhoršuje.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us