31
August
2017

Stalking horse offer /

Nabídka „stalking horse“

Business Term of the Day

Definition

A stalking horse offer is a specially arranged offer to purchase all assets of a bankrupt company which thereby sets the minimum price in auctioning off those assets.

Example sentence

ABC convinced the majority of its creditors to provide a joint stalking horse offer for the company’s auction.

Comment

Because a bankrupt company may be perceived as being in a desperate situation, there is a serious risk that the assets will be sold too cheaply, leaving little money for the creditors. It is therefore beneficial to both the bankrupt company and the creditors to arrange a stalking horse offer which sets the minimum price. A common provision in such a deal stipulates that if the assets are sold to a different bidder at a higher price, the company compensates the stalking horse bidder for its expenses.

Definice

Nabídka „stalking horse“ je speciálně domluvená nabídka na koupi všech aktiv zbankrotované společnosti, která tím nastaví minimální cenu při dražbě těchto aktiv.

Příklad použití ve větě

Společnost ABC přesvědčila většinu svých věřitelů, aby společně poskytli nabídku „stalking horse“ v konkurzu této společnosti.

Poznámka

Protože situace zbankrotované společnosti může být vnímáma jako zoufalá, existuje vážné riziko, že aktiva budou prodána příliš levně, což nenechá dost peněz pro věřitele. Je proto výhodné jak pro zbankrotovanou společnost, tak pro věřitele dojednat nabídku „stalking horse“, která nastaví minimální cenu. Běžná podmínka v takovýchto dohodách stanoví, že pokud se aktiva prodají jinému vydražiteli za vyšší cenu, společnost kompenzuje náklady straně, která nabídku „stalking horse“ předložila.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us