8
April
2019

Stock kiting /

Stock kiting

Business Term of the Day

Definition

Stock kiting is a form of stock price manipulation that involves running a share price up on the basis of false information.

Example sentence

Even though the recent increase in EyeTee’s share price was the subject of substantial news coverage, we have now determined that it was merely the result of stock kiting.

Comment

As true of some other forms of stock price manipulation, kiting works effectively only with smaller issues. The larger a company’s market capitalization (calculated as the number of shares outstanding × the share price) the greater is the capital required to successfully kite and the higher the risk. In essence, kiting is the application of cornering the market in a security. The market-manipulating buyer acquires a relatively large number of shares of a thinly traded target company in order to drive up demand (and therefore the price), then sells the shares at the inflated price. The kiter might also present false information on blogs, message boards, or other media to hype the stock to gullible speculators, continuing to do so after he or she has begun selling. Besides the fact that kiting is illegal in most markets, another risk is that the manipulation might not work out and the kiter will be stuck with a relatively large amount of stock acquired at overblown prices. Kiting a check is a separate practice wherein the check writer issues multiple checks which total to more than his or her available bank balance and relies on the necessary processing time to ride the float.

Definice

Stock kiting je forma manipulace cen akcií, která zahrnuje nafouknutí ceny akcie na základě falešných informací.

Příklad použití ve větě

Ačkoli nedávný nárůst ceny akcií společnosti EyeTee dosáhl značné publicity, nyní jsme zjistili, že šlo pouze o výsledek stock kitingu.

Poznámka

Kiting, podobně jako další formy manipulace s cenou akcií, funguje účinně jen s malými emisemi. Čím větší je celková tržní kapitalizace společnosti (vypočítaná jako počet akcií v oběhu × cena akcie), tím vyšší je kapitál, který je potřeba na úspěšný kiting, a tím vyšší je riziko. U kitingu jde v zásadě o aplikaci vytváření dominantního postavenícenném papíru. Kupující, který chce manipulovat trhem, získá relativně velké množství akcií cílové společnosti, která je málo obchodovaná, aby zvýšil poptávku (a tím i cenu) a následně akcie prodá za nafouknutou cenu. „Kiter“ také může prezentovat falešné informace na blozích, internetových fórech a v dalších médiích, aby zvýšil očekávání naivních spekulantů, a pokračuje v tom, když zahájil prodej. Kromě toho, že je kiting na většině trhů nelegální, existuje další riziko, že manipulace nezafunguje a „kiterovi“ zbude relativně velké množství akcií, které koupil za přemrštěnou cenu. Oddělenou praktikou je kiting u šeků, kdy vypisovatel šeku vystaví více šeků, jejichž suma je vyšší než jeho aktuální bankovní zůstatek, a spoléhá na nezbytnou dobu zpracování, aby se svezl na floatu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us