11
August
2022

Stock picking /

Vybírání akcií

Business Term of the Day

Definition

Stock picking the process of selecting individual stocks for purchase based on one’s analysis and expectations that they will perform better than average.

Example sentence

Our investment philosophy is based on careful stock picking to select a small portfolio of high-potential companies.

Comment

Stock picking is a very important aspect of value investing. Stock pickers typically do a certain amount of investment research in order to pick stocks they think will yield above-average returns. That may involve fundamental analysis to evaluate a given company’s profitability, growth prospects, and risks.

Definice

Vybírání akcií je proces výběru jednotlivých akcií ke koupi na základě vlastní analýzy a očekávání, že budou mít nadprůměrnou výkonnost.

Příklad použití ve větě

Naše investiční filosofie je založena na opatrném vybírání akcií pro sestavení malého portfolia společností s vysokým potenciálem.

Poznámka

Často nazývaný „stock picking“. Jde o velmi důležitou součást hodnotového investování. Investoři, kteří dělají výběr akcií, typicky provádějí určité množství investičního výzkumu, aby si vybrali akcie, o kterých si myslí, že přinesou nadprůměrné zisky. Může zahrnovat také fundamentální analýzu pro zhodnocení ziskovosti, růstových výhledů a rizik dané společnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us