19
July
2021

Store-within-a-store /

Obchod v obchodě

Business Term of the Day

Definition

A store-within-a-store is a business that is operated within the retail space of a larger store.

Example sentence

ACME is finishing a complete overhaul of all its physical locations to enable it to place stores-within-a-store for its partner brands.

Comment

Also known as concession retailing, this model includes such examples as coffee shops within bookstores and fast food restaurants at gas stations. These provide customers with an additional reason to visit or remain at the larger business. Another example can be seen in cosmetics brands operating within large department stores. In such cases, the manufacturer has increased control over brand presentation and is able to sell to customers directly. As opposed to the traditional wholesale model, the manufacturer typically pays higher rents but also generates greater revenues, which are not shared with the retailer. This circumstance may be reflected in lower prices for consumers.

Definice

Obchod v obchodě je podnik, který je provozován v rámci prodejní plochy většího obchodu.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME dokončuje kompletní přestavbu všech svých fyzických lokací, aby umožnila umístění obchodů v obchodech pro svoje partnerské značky.

Poznámka

Tento model, označovaný také jako koncesní maloobchod (v češtině se tento termín zatím nepoužívá), zahrnuje příklady jako kavárny v knihkupectvích a rychlá občerstvení na čerpacích stanicích. Poskytují zákazníkům další důvod navštívit hlavní podnik nebo v něm zůstat déle. Dalším příkladem jsou kosmetické značky, které působí ve velkých obchodních domech. V takových případech má výrobce zvýšenou kontrolu nad prezentací značky a prodává zákazníkům přímo. Oproti tradičnímu velkoobchodnímu modelu výrobce typicky platí vyšší pronájmy, ale také generuje vyšší výnosy, které s maloobchodníkem nesdílí. Tato okolnost může být zohledněna v nižších cenách pro spotřebitele.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us