3
October
2022

Strategic business unit /

Strategická obchodní jednotka

Business Term of the Day

Definition

A strategic business unit (SBU) is a division, product line, or brand within a larger company that operates separately, developing its own objectives and marketing strategy, while reporting its performance to the parent company.

Example sentence

One of the strategic business units of the renowned Ricardo engineering company is focused upon the development of hybrid and electric vehicles.

Comment

The organizational structure of an SBU is usually large enough to incorporate individual divisions or operating units (such as accounting, production, and marketing) and to direct its own operations. An SBU is focused on a specific target market, has its own competitors, and should be able also to respond more quickly to market changes and new opportunities than can its larger parent company to which it belongs. It is led by a manager responsible for its performance and it answers to the corporate headquarters, for which the SBU constitutes a profit center. SBUs make their own budgets and investments and, within the overall corporation or group, financial flows of individual SBUs can be tracked independently. Such arrangement of a corporation into SBUs is an example of decentralization.

Definice

Strategická obchodní jednotka nebo také SBU je divize, produktová řada nebo značka v rámci větší společnosti, která funguje nezávisle, má vlastní předmět podnikání a obchodní strategii, ale přitom o své výkonnosti informuje mateřskou společnost.

Příklad použití ve větě

Jedna ze strategických obchodních jednotek renomované strojírenské společnosti Ricardo se soustředí na vývoj hybridních a elektrických vozidel.

Poznámka

Organizační struktura strategické obchodní jednotky je obvykle dost velká na to, aby zahrnula jednotlivé divize a oddělení (jako třeba účtárnu, výrobu a marketing) a aby řídila vlastní provoz. SBU se zaměřuje na určitý trh, má vlastní konkurenci, a měla by být schopná reagovat na změny trhu a nové možnosti rychleji než větší mateřská společnost, pod kterou patří. Řídí ji manažer zodpovědný za výkon jednotky a podřízený vedení korporace, pro kterou SBU představuje hospodářské centrum. SBU si sestavují vlastní rozpočet, samostatně investují a v rámci celé korporace či skupiny lze finanční toky jednotlivých SBU sledovat nezávisle. Takové uspořádání korporace do strategických obchodních jednotek je příkladem decentralizace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us