22
September
2017

String of pearls strategy /

Strategie „šňůra perel“

Business Term of the Day

Definition

String of pearls refers to an acquisition strategy in which the acquirer gradually makes a series of small acquisitions instead of one big acquisition.

Example sentence

Many investors feel that the purchase of BeeMed is the first item in GreenKnight Sciences’ string of pearls strategy to remain on a growth path.

Comment

This can be a less risky, and perhaps less costly, approach than making a big strategic acquisition. Another advantage is that the strategy can be suspended if times get tough due to an economic downturn or other difficulty. Ideally, the acquired companies and/or businesses combine synergistically to make a whole greater than the sum of its parts.

Definice

„Šňůra perel“ je akviziční strategie, ve které akvizitor postupně provádí sérii malých akvizic namísto jedné velké.

Příklad použití ve větě

Řada investorů cítí, že koupě společnosti BeeMed je první položkou ve strategii „šňůra perel“ společnosti GreenKnight Sciences, aby zůstala na cestě růstu.

Poznámka

Tento přístup může být méně rizikový, a možná méně nákladný, než velká strategické akvizice. Další výhodou je, že tuto strategii lze přerušit, když nastanou těžké časy způsobené ekonomickým poklesem nebo jinými obtížemi. V ideálním případě se budou kupované společnosti a/nebo podniky synergisticky kombinovat, aby vytvořily celek, který je větší než jen součet jeho částí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us