13
February
2018

Structured finance /

Strukturované financování

Business Term of the Day

Definition

Structured finance is a term referring to various customized and sometimes highly complex financing arrangements provided by commercial or investment banks to typically large entities.

Example sentence

Because ABC Inc. had very special financing needs after its merger with XYZ Corp., the management was pleased with the structured finance possibilities that Big Bank could offer.

Comment

Especially for large and complex transactions (like mergers and acquisitions, large real estate deals, or big export contracts), but sometimes even for restructuring a corporation’s balance sheet, standard commercial banking products are insufficient or less than optimal. In such cases, some banks are able to create customized financing arrangements that might include the likes of syndicated loans, guarantees, as well as asset securitization to produce such asset-backed securities as mortgage-backed securities and collateralized debt obligations.

Definice

Strukturované financování je pojem, který označuje různé přizpůsobené a někdy vysoce komplexní finanční ujednání poskytované komerčními nebo investičními bankami typicky velkým osobám.

Příklad použití ve větě

Protože společnost ABC Inc. měla po svém sloučení se společností XYZ Corp. velmi specifické finanční potřeb, její management byl velmi spokojený s možnostmi strukturovaného financování, které mohla nabídnout Big Bank.

Poznámka

Standardní komerční bankovní produkty jsou nedostatečné nebo ne zcela optimální především pro velké a komplexní transakce (jako sloučení a akvizice, velké obchody s nemovitostmi, nebo velké vývozní smlouvy), ale někdy také pro restrukturalizaci rozvahy dané korporace. V takových případech jsou některé banky schopné vytvořit přizpůsobené finanční ujednání, které mohou zahrnovat například syndikované úvěry, záruky, nebo sekuritizaci aktiv k vytvoření cenných papírů zajištěných aktivy jako jsou hypoteční cenné papíry a zajištěné dluhové obligace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us