1
December
2022

Subscribed capital /

Upsaný kapitál

Business Term of the Day

Definition

Subscribed capital is an amount of money which one or more investors have committed to invest but has not yet been provided.

Example sentence

FAB Investment’s newly opened FAB Fund X currently has more than USD 15 million in subscribed capital.

Comment

Subscribed capital expresses the level of commitments from individual investors and represents the maximum amount a fund may request in a capital call. When a capital call is issued, the investors are then required to provide funds up to the amount of their respective subscriptions.

Definice

Upsaný kapitál je množství peněz, které se jeden nebo více investorů zavázalo investovat, ale ještě je neposkytli.

Příklad použití ve větě

Nově otevřený fond společnosti FAB Investment, FAB Fund X, má momentálně více než 15 milionů dolarů v upsaném kapitálu.

Poznámka

Výše upsaného kapitálu vyjadřuje úroveň závazků jednotlivých investorů a představuje maximální výši, kterou může fond požadovat ve svolávání kapitálu. Když je vydáno svolání kapitálu, investoři jsou povinni poskytnout prostředky až do výše svých jednotlivých úpisů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us