4
March
2021

Subscription business model /

Předplatitelský obchodní model

Business Term of the Day

Definition

A subscription business model is a business model in which a customer is regularly charged to receive or access a product or service.

Example sentence

Netflix is a typical service using a subscription business model. It first offers 1 month for free and hopes that potential new customers will get accustomed to having the service and choose to subscribe.

Comment

The subscription business model is used to sell a range of products and services: typical are magazines and newspapers but it is used to sell also opera tickets, software (referred to as software as a service), fitness center memberships, TV channels, online courses, consumer goods (such as Dollar Shave Club), and other goods and services. This model of selling usually offers a product or service at a discount when the customer first subscribes and/or extra services and advantages for subscribers. For the business owner, this makes income planning easier and may create a loyal customer base in the case of a successful strategy. Important to the model’s success is to know exactly what the customer wants.

Definice

Předplatitelský obchodní model je obchodní model, ve kterém je zákazníkovi pravidelně účtována platba za přístup nebo odebírání produktu nebo služby.

Příklad použití ve větě

Netflix je typická služba, která používá předplatitelský obchodní model. Nejprve nabízí měsíc zdarma a doufá, že noví potenciální zákazníci si na službu zvyknou a pak si ji předplatí.

Poznámka

Předplatitelský obchodní model se používá k prodeji řady produktů a služeb. Typické jsou noviny a časopisy, ale používá se také k prodeji lístků na operu, softwaru (tzv. software jako služba), členství ve fitness centrech, televizních kanálů, on-line kurzů, spotřebního zboží (např. Dollar Shave Club) a dalšího zboží a služeb. Tento model prodeje obvykle nabízí produkt nebo službu v rámci nového předplatného za zvýhodněnou cenu a služby nebo výhody navíc pouze pro předplatitele. Pro podnikatele tento obchodní model znamená předvídatelnější příjmy a loajální zákaznickou základnu v případě úspěšné strategie. Pro úspěch tohoto modelu je důležité přesně vědět, co zákazníci chtějí.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us