18
May
2022

Subsidiary /

Dceřiná společnost

Business Term of the Day

Definition

A subsidiary is a company controlled by another company.

Example sentence

ACME decided to spin off its lab-grown food division into a new subsidiary, MulchMunch.

Comment

The mechanisms for determining whether one company is in control of another are rather complex and may differ by jurisdiction. Generally, a company has control if it has majority ownership, a majority of voting rights, or other means of exercising dominant power over the subsidiary. The controlling company is called a parent company or holding company whereas two subsidiaries of the same parent are called sister companies. As opposed to a division or branch, a subsidiary is a separate legal entity from its parent and is therefore taxed separately, regulated separately, and may be sued separately from the parent company.

Definice

Dceřiná společnost je taková společnost, která je ovládaná jinou společností.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME se rozhodla odštěpit svou divizi pro laboratorně vypěstované potraviny do nové dceřiné společnosti MulchMunch.

Poznámka

Způsoby stanovení, jestli nějaká společnost ovládá jinou, jsou vcelku komplexní a mohou se lišit podle jurisdikce. Obecně platí, že společnost ovládá dceřinou společnost, pokud v ní má většinový vlastnický podíl, většinu hlasovacích práv, nebo další způsoby prosazování dominantní moci nad dceřinou společností. Ovládající společnost se nazývá mateřská společnost nebo holdingová společnost, zatímco dvě dceřiné společnosti jedné matky se nazývají sesterské společnosti. Na rozdíl od divize nebo pobočky je dceřiná společnost samostatnou právní osobou od své matky, takže je daněna samostatně, regulována samostatně, a může být žalována odděleně od své mateřské společnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us