19
January
2022

Suggested retail price /

Doporučená maloobchodní cena

Business Term of the Day

Definition

The suggested retail price is the final price recommended by the manufacturer of a given product.

Example sentence

Because most retailers have been decreasing retail prices, Universal Robots, Inc. realized that if it wanted to sell its products directly to consumers it would have to price them far below the suggested retail price.

Comment

Also referred to as list price, manufacturer suggested retail price, and recommended retail price, it is a means for the manufacturer to control the final retail price of its product in addition to the lower wholesale price for which it sells the product to a retailer. The retailer is not bound by this recommendation, however, and it may sell the product at a lower markup. Doing so will of course affect the retailer’s own profit margin per item but may attract more buyers. Some retailers may adopt such an approach as a sales tactic, displaying the suggested retail price as crossed out next to the lower actual retail price. Some manufacturers perform resale price maintenance, forcing retailers to maintain such prices under the threat of terminating supply or advertising. Such practice, however, is an illegal form of collusion in many jurisdictions.

Definice

Doporučená maloobchodní cena je konečná cena doporučená výrobcem daného produktu.

Příklad použití ve větě

Protože většina maloobchodníků snížila maloobchodní ceny, společnost Universal Robots, Inc. si uvědomila, že pokud bude chtít sama prodávat své výrobky, bude je muset nacenit hluboko pod doporučenou maloobchodní cenou.

Poznámka

Také se označuje jako doporučená prodejní cena. Je to pro výrobce způsob, jakým mít kontrolu nad konečnou maloobchodní cenou svého produktu kromě nižší velkoobchodní ceny, za kterou produkt prodává maloobchodníkovi. Maloobchodník ale není vázán tímto doporučením a může produkt prodávat i s nižší přirážkou. Toto ale samozřejmě ovlivní ziskovou marži prodejce na položku, ale může přilákat více kupujících. Někteří maloobchodníci toho využívají jako prodejní strategie a zobrazují doporučenou maloobchodní cenu jako přeškrtnutou vedle nižší skutečné maloobchodní ceny. Někteří výrobci provádějí stanovování cen pro další prodej, kdy nutí maloobchodníky k dodržování takových cen pod hrozbou například ukončení dodávek a reklamy, což je v mnoha jurisdikcích ilegální forma koluze.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us