29
October
2019

Sunk cost /

Utopené náklady

Business Term of the Day

Definition

Sunk costs are costs that have already been incurred and so cannot be recovered.

Example sentence

If ACME wants to change its delivery platform at this point, it will have to write off its expenses for developing the previous platform as sunk costs.

Comment

Sunk costs are outlays that have already been made and cannot be recovered and so can be contrasted with future or prospective costs. Theoretically, sunk costs should not be given consideration when making a business decision as the money has already been spent and should therefore not influence future costs. In practice, however, people display such characteristics as loss aversion and an unwillingness to admit mistakes. This leads them to place more value on past investments than would be rational and thus creates sunk cost bias (or the sunk cost fallacy) where they view sunk costs as something to try to recover rather than as something already gone.

Definice

Utopené náklady jsou náklady, které již byly vynaložené a nejde je tedy získat zpět.

Příklad použití ve větě

Pokud chce společnost ACME nyní změnit svou dodací platformu, bude muset odepsat své výdaje na vývoj předchozí platformy jako utopené náklady.

Poznámka

Také označované jako nenávratné náklady. Jelikož utopené náklady již byly vynaloženy a nelze je získat zpět, je možné je postavit oproti budoucím nebo potenciálním nákladům. Teoreticky by utopené náklady neměly být brány v potaz při obchodním rozhodování, protože tyto peníze již byly utraceny a neměly by tedy ovlivňovat budoucí náklady. V praxi ale lidé vykazují vlastnosti jako averze ke ztrátě a neochotu připustit chyby. Proto přisuzují předešlým investicím větší hodnotu, než by bylo racionální. Tak vzniká klam utopených nákladů, kdy lidé vnímají utopené náklady jako něco, co chtějí získat zpět, a ne jako něco, co už je pryč.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us