18
February
2022

Supervisory board /

Dozorčí rada

Business Term of the Day

Definition

A supervisory board is a body in an organization tasked with monitoring the performance of the company and its executive managers.

Example sentence

RichBank’s supervisory board members are split over whether a more detailed investigation into the recent scandal is necessary or whether it would needlessly squander resources.

Comment

In a two-tier board system, a supervisory board is comprised of non-executive members and constitutes one of the two main corporate governance bodies together with the board of directors. In a single-tier board system, a board of directors also performs the functions of a supervisory board. Although the purpose of the supervisory board is to supervise the performance of corporate governance, some companies consider the role to be rather a formality and their supervisory boards may consist only of token members with no real concern about the respective companies.

Definice

Dozorčí rada je orgán organizace pověřený dohledem nad výkonem společnosti a jejich výkonných manažerů.

Příklad použití ve větě

Členové dozorčí rady banky RichBank se neshodnou na tom, jestli je nezbytné podrobnější vyšetřování nedávného skandálu, nebo jestli by to bylo jen zbytečné plýtvání zdrojů.

Poznámka

Dozorčí rady jsou v dualistickém systému tvořeny nevýkonnými členy a tvoří jeden ze dvou hlavních orgánů podnikového řízení spolu s představenstvem. V monistickém systému správní rada také vykonává funkce dozorčí rady. Ačkoli účel dozorčí rady je dohlížet na výkon správy a řízení podniku, některé společnosti považuje tuto roli spíše za formalitu a jejich dozorčí rady mohou tvořit jen symboličtí členové bez skutečného zájmu na dané společnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us