27
September
2019

Supplier diversity /

Diverzita dodavatelů

Business Term of the Day

Definition

Supplier diversity describes a positive effort to use suppliers of diverse backgrounds.

Example sentence

Aiming to promote supplier diversity and strengthen local businesses, GBNS will now source all its catering supplies from small local farmers.

Comment

Supplier diversity may entail dealing with businesses owned by various minorities, small businesses, businesses owned and managed by women, and businesses located in disadvantaged areas. It may be beneficial for certain companies to increase the diversity of their suppliers in order to reduce exposure to certain types of risk and as part of their corporate social responsibility efforts. Supplier diversity may also be promoted with various incentives. Certain U.S. states, for example, support diverse companies in bidding on publicly funded projects.

Definice

Diverzita dodavatelů popisuje pozitivní snahu využívat dodavatele diverzního původu.

Příklad použití ve větě

S cílem podpořit diverzitu dodavatelů a posílit lokální podnikání bude společnost GBNS nyní odebírat všechny suroviny pro svůj catering od malých místních farmářů.

Poznámka

Diverzita dodavatelů může zahrnovat jednání s podniky ve vlastnictví různých menšin, malými podniky, podniky vlastněnými a vedenými ženami, a s podniky umístěnými ve znevýhodněných oblastech. Pro některé společnosti může být výhodné zvýšit diverzitu svých dodavatelů za účelem snížení expozice určitým rizikům a coby součást jejich úsilí firemní společenské odpovědnosti. Diverzitu dodavatelů lze také podporovat různými pobídkami. Některé státy USA například podporují diverzní společnosti v podávání nabídek na veřejně financované projekty.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us