19
March
2020

Supply chain /

Dodavatelský řetězec

Business Term of the Day

Definition

A supply chain comprises all the companies and other entities involved in the production, transportation, and sale of a product or service.

Example sentence

With the acquisition of the gas station company PumpUp, PetroGas has completed its vertical expansion along the entire supply chain.

Comment

A supply chain encompasses all activities necessary for manufacturing, distributing and selling a product. These include the extraction of natural resources and their processing, manufacturing and distribution of the individual components, packaging of the final product, warehousing, as well as wholesale and retail. Supply chain management is the management of the flow of materials and services within a supply chain.

Definice

Dodavatelský řetězec tvoří všechny společnosti a další osoby, které se podílí na výroby, přepravě a prodeji produktu nebo služby.

Příklad použití ve větě

S akvizicí společnosti PumpUp provozující čerpací stanice společnost PetroGas dokončila svou vertikální expanzi podél celého dodavatelského řetězce.

Poznámka

Dodavatelský řetězec zahrnuje všechny činnosti potřebné pro výrobu, distribuci a prodej produktu. To zahrnuje těžbu přírodních surovin a jejich zpracování, výrobu a distribuci jednotlivých dílů, balení finálního produktu, skladování, velkoprodej i maloprodej. Řízení dodavatelského řetězce je řízení toků materiálů a služeb v rámci dodavatelského řetězce.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us