26
November
2018

Surety /

Zajištění

Business Term of the Day

Definition

Surety is a part of certain contracts wherein one party promises to assume responsibility for another party should the latter fail to meet its obligations.

Example sentence

Mr. Smith had charged the sum of $300,000 for acting as surety to help the company when it had borrowed from the local bank.

Comment

This also is referred to as suretyship or guarantee. In various legal systems there are many forms of providing surety, but they all are used to protect the lender against the risk of the borrower’s default. This is especially useful if the borrower does not have sufficient assets to provide collateral for a large loan. By lining up surety, the borrower can obtain a larger loan or incur a lower interest rate than he or she could without a surety. Typically, the surety is financially compensated by the borrower for the risk that he, she or it undertakes, although it is not uncommon among close friends or family members to provide surety to one another without material compensation.

Definice

Zajištění je ustanovení některých smluv, v nichž se jedna strana zaručí přijmout zodpovědnost za jinou stranu, pokud ta nesplní své povinnosti.

Příklad použití ve větě

Pan Smith si naúčtoval částku 300 000 dolarů za to, že poskytl zajištění jako pomoc společnosti, když si půjčovala od místní banky.

Poznámka

Také se nazývá ručení nebo záruka. V různých právních systémech je ustanoveno mnoho forem poskytování zajištění, ale všechny se používají pro ochranu zapůjčitele před rizikem selhání vydlužitele. To je obzvláště užitečné v případě, když vydlužitel nemá dostatečné prostředky na poskytnutí vlastního zajištění velkého úvěru. Tím, že si vydlužitel zařídí zajištění, může získat vyšší úvěr nebo dostat nižší úrokovou sazbu, než by mohl bez zajištění. Ručitel je typicky za podstupované riziko finančně kompenzován vydlužitelem, ačkoli mezi blízkými přáteli nebo příbuznými není neobvyklé vzájemné poskytování ručení bez materiální kompenzace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us