2
August
2022

Sustainable development /

Trvale udržitelný rozvoj

Business Term of the Day

Definition

Sustainable development is, according to the definition from the United Nations, development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Example sentence

The mission of GreenCo is to create conditions for sustainable development of the economy and humanity as a whole.

Comment

The concept of sustainable development is applied in many areas, from environmental protection and the extraction of raw materials to policymaking and even marketing. Many companies have adopted sustainable development as a guiding principle for their operations. Nevertheless, some companies knowingly promote an adherence to sustainable development despite their failure to do so in reality. Such practice is referred to as greenwashing.

Definice

Trvale udržitelný rozvoj je, podle definice Spojených národů, rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.

Příklad použití ve větě

Posláním společnosti GreenCo je vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj ekonomiky a lidstva jako celku.

Poznámka

Koncept trvale udržitelného rozvoje se používá v mnoha oblastech od ochrany životních prostředí a těžby surovin až po tvorbu pravidel a marketing. Řada společností přijala trvale udržitelný rozvoj jako základní princip svého provozu. Některé společnosti ale vědomě propagují dodržování trvale udržitelného rozvoje aniž by to ve skutečnosti dělaly. Taková praxe se nazývá natírání na zeleno.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us