31
May
2019

Sustainable packaging /

Udržitelné balení

Business Term of the Day

Definition

Sustainable packaging is packaging whose production, use, and disposal have minimal environmental impact.

Example sentence

The environmental watchdog organization pointed out that while BigCake’s new “sustainable packaging” was proudly labeled as “environmentally friendly” it was in fact produced using highly toxic coloring.

Comment

Sustainable packaging is an aspect of sustainable design, and is increasingly used by companies to improve efficiency while limiting their ecological footprints. Efforts to introduce more sustainable packaging have intensified especially in view of the alarming rate of plastic pollution due to single-use plastic, with plastic packaging being one of the most serious offenders. Sustainable packaging aims to provide packaging that uses fewer resources, is smaller, lighter, reusable, biodegradable, compostable, or easily recyclable, and is non-toxic while also fulfilling the primary functions of packaging, which are to protect the product, allow for efficient stacking, appealingly present the product and brand, and convey any necessary information to the consumer.

Definice

Udržitelné balení jsou obaly, jejichž výroba, použití a likvidace mají minimální dopad na životní prostředí.

Příklad použití ve větě

Organizace dohlížející na životní prostředí upozornila, že ačkoli nové „udržitelné balení“ společnosti BigCake jsou označeny jako „šetrné k životnímu prostředí“, ve skutečnosti se k jejich výrobě využívá vysoce toxické barvivo.

Poznámka

Udržitelné balení je aspektem udržitelného designu, a využívá je stále více společností, aby zlepšily svou efektivitu a zároveň omezili svou ekologickou stopu. Snahy o zavedení udržitelnějšího balení se zintenzivnily zejména s ohledem na alarmující rozsah plastového znečištění způsobeného plasty na jedno použití, kdy plastová balení jsou jedním z největších viníků. Udržitelné balení se snaží poskytnout obaly, které využívají méně zdrojů a jsou menší, lehčí, znovupoužitelné, biologicky rozložitelné, kompostovatelné, nebo snadno recyklovatelné, a je netoxické, a zároveň plní primární funkce balení, tedy chránit produkt, umožnit efektivní skládání na sebe, atraktivně prezentovat produkt a značku, a sdělovat spotřebiteli veškeré nezbytné informace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us