5
August
2022

Sustainable yield /

Udržitelný výnos

Business Term of the Day

Definition

Sustainable yield refers to the maximum amount of a renewable natural resource that can be harvested without impacting on its stability and/or potential for future replacement through growth.

Example sentence

To make sure that fisheries are sustainable, it is in fishing companies’ best interest not to exceed the maximum sustainable yield and thereby to engage in overfishing.

Comment

While sustainable yield is most often applied to the fishing and forestry industries, the term is also used to describe the pumping rate and amount of groundwater that can be extracted from an aquifer without causing the water resource or its quality unduly to diminish. Although an aquifer is not a living resource, it is nevertheless a renewable one that can only replenish naturally from precipitation and other sources at a certain rate.

Definice

Udržitelný výnos označuje maximální množství obnovitelného přírodního zdroje, které lze vytěžit, aniž by se tak ohrozila stabilita zdroje a/nebo potenciál jeho budoucí náhrady prostřednictvím růstu.

Příklad použití ve větě

Aby byl rybolov udržitelný, je v nejlepším zájmu rybářských společností, aby nepřesahovaly maximální udržitelný výnos a nedocházelo tak k nadměrnému rybolovu.

Poznámka

Pojem udržitelný výnos je sice nejčastěji spojován s rybolovem a lesnictvím, používá se však i k popsání míry čerpání podzemní vody a množství, které lze vytěžit ze zvodně, aniž by došlo k nepřiměřenému snížení objemu vodního zdroje nebo jeho kvality. Přestože zvodeň není živý zdroj, je obnovitelný a doplňovat se může jistým tempem pouze přirozeně ze srážek či jiných zdrojů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us