26
July
2016

Sweat equity /

Sweat equity

Business Term of the Day

Definition

Sweat equity comprises nonfinancial contributions to a project as well as ownership shares given or other value obtained owing to such contributions.

Example sentence

I know these past few months have been difficult for all of us here at RoadRun, but keep in mind that you are building sweat equity that will pay off once we show that our products can succeed.

Comment

In cases of bootstrapping and other periods for startups prior to their securing significant outside financing, the founders of the company often put in a great deal of effort (often beyond what would be required at a salaried job) in an attempt to get the business off the ground. This effort is termed sweat equity as are any shares in the company they receive for this effort. Similarly, homeowners often put in work to maintain or improve their houses (such as by installing tiles by the entrance), which would be termed sweat equity as would any potential increase in the home’s value. In all of these instances, the efforts are initially rewarded with something other than cash.

Definice

Sweat equity (neboli „vypocený kapitál“) zahrnuje nefinanční příspěvek do projektu a také vlastnické podíly nebo jinou hodnotu udělenou za tento příspěvek.

Příklad použití ve větě

Vím, že posledních několik měsíců bylo pro nás v RoadRun obtížných, ale pamatujte si, že si vytváříte sweat equity, která se vyplatí, jakmile ukážeme, že naše produkty můžou uspět.

Poznámka

V případě bootstrappingu a dalších období startupů před tím, než získají podstatný zdroj vnějšího financování, zakladatelé společnosti často vkládají velké úsilí (často větší, než by bylo požadované v placeném zaměstnání) v rámci snahy podnik rozběhnout. Toto úsilí se nazývá sweat equity, stejně jako akcie společnosti, které za toto úsilí získají. Obdobně vlastníci bytů a domů často vynakládají práci na údržbu nebo vylepšení svých domů (například instalací dlaždic u vchodu), které by se také nazývaly sweat equity, stejně jako jakékoli potenciální zvýšení hodnoty domu. Ve všech těchto případech je úsilí nejprve odměňováno jinak než penězi.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us