29
September
2017

Sweat of the brow /

Vynaložené úsilí

Business Term of the Day

Definition

Sweat of the brow is a doctrine in copyright law according to which authors are entitled to protection of their work regardless of their originality.

Example sentence

Following the sweat of the brow doctrine, the court decided that JackDaw’s database of websites is protected by copyright.

Comment

According to this doctrine, the mere expenditure of effort in creating a work is sufficient grounds for its protection. There are, however, other criteria for assessing what constitutes a work, including assessing a threshold of originality. Sweat of the brow was traditionally used in common law jurisdictions, but both U.S. and U.K. courts have started to move away from it.

Definice

Vynaložené úsilí je doktrína v autorském právu, podle které autoři mají právo na ochranu svých děl bez ohledu na jejich originalitu.

Příklad použití ve větě

Soud rozhodl, že podle doktríny o vynaloženém úsilí je databáze webových stránek společnosti JackDaw chráněna autorským právem.

Poznámka

Podle této doktríny pouhé vynaložení úsilí při vytváření díla je dostatečným důvodem pro jeho ochranu. Existují ale i jiná kritéria pro posuzování toho, co obnáší dílo, včetně posuzování prahu originality. Doktrína vynaloženého úsilí byla tradičně posuzována v jurisdikcích angloamerického práva, ale soudy jak v USA, tak ve Spojeném království od ní začaly ustupovat.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us