9
August
2018

Sweep account /

Sweep účet

Business Term of the Day

Definition

A sweep account is a type of account at a bank or other financial institution from which accumulated or excess funds are periodically “swept” to a different account or financial instrument.

Example sentence

Unsure about near-term developments, PlaStik raised the limit on its sweep account in order to increase its cash reserves on hand.

Comment

A sweep account may have a specifically defined limit. For example, a securities trader or company may set up cash accounts so that at the end of the trading or business day any amount exceeding the defined limit is transferred to a long-term investment instrument or used for some other purpose such as paying off debt or cash pooling (i.e. optimizing the balances of several accounts across a corporate group). The process is also referred to as cash sweep. A mutual fund manager may use a sweep account for collecting amounts coming in from investors during the day and then at some point each day sweep all that accumulated money into the investment fund.

Definice

Sweep účet je typ účtu v bance nebo v jiné finanční instituci, ze kterého se nashromážděné nebo přebytečné peníze pravidelně odvádí na jiný účet nebo do jiného finančního nástroje.

Příklad použití ve větě

Kvůli nejistotě ohledně krátkodobého vývoje společnost PlaStik zvýšila limity na svém sweep účtu, aby zvýšila své hotovostní rezervy.

Poznámka

Sweep účet může mít definován konkrétní limit. Například obchodník s cennými papíry nebo společnost si mohou nastavit běžné účty tak, aby na konci obchodovacího nebo pracovního dne jakákoli částka přesahující definovaný limit byla převedena buď do dlouhodobého investičního nástroje, nebo použita pro nějaký jiný účel jako splácení dluhů nebo cash pooling (tj. optimalizace zůstatků několika účtů ve skupině podniků). Tento proces se také označuje jako cash sweep. Manažer podílového fondu může využívat sweep účet pro výběr částek od investorů během dne, a následně v danou denní dobu „smést“ všechny tyto shromážděné peníze do investičního fondu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us