16
August
2017

Sweetener /

Sladidlo

Business Term of the Day

Definition

A sweetener is an additional condition added to a security to increase its attractiveness to investors.

Example sentence

Since CandyStore’s bond issue did not stir up sufficient interest, the company decided to add a sweetener – the option to convert the bonds to company shares at maturity.

Comment

Because such extra incentives increase costs to the company, sweeteners are typically added only after an initial issue fails to attract enough investors. Because they are typically applicable only at a future date, however, some companies may prefer to provide such benefits than to face an outright decrease in their securities’ issue price, which would have an immediate impact. The term sweetener may also be used in sales and marketing more generally in the sense of providing something extra to better attract buyers (such as a free carwash for filling one’s car with gasoline).

Definice

Sladidlo je dodatečná podmínka přidaná k cennému papíru, která má zvýšit jeho přitažlivost pro investory.

Příklad použití ve větě

Jelikož emise dluhopisů vydaná společností CandyStore nevzbudila dostatečný zájem, společnost se rozhodla přidat sladidlo – opci konvertovat dluhopisy na akcie společnosti při splatnosti.

Poznámka

Protože takováto zvláštní lákadla zvyšují náklady společnosti, sladidla se obvykle přidávají až poté, co prvotní emise nepřiláká dostatek investorů. Jelikož jsou ale typicky použitelné až k budoucímu datu, některé společnosti mohou dávat přednost poskytování těchto výhod před přímým snížením emisní ceny svých cenných papírů, které by mělo okamžitý dopad. Termín sladilo se také obecněji používá v prodeji a marketingu ve smyslu poskytnutí něčeho navíc, co by více lákalo kupující (například umytí auta zdarma za plnou nádrž benzínu).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us