26
September
2019

SWOT analysis /

Analýza SWOT

Business Term of the Day

Definition

SWOT analysis is a tool for evaluating the strengths, weaknesses, opportunities, and threats involved in an undertaking.

Example sentence

Using a SWOT analysis, the team at ACME Market Research determined that though the company looked strong, its inability to grow made it a poor investment.

Comment

SWOT analyses are used as part of a strategic planning process for a project, organization, or individual to achieve a desired objective. The analysis is typically divided into factors that are internal (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) to what is being evaluated. SWOT analyses are designed to be easy to implement, though this means that they run the risk of overreliance on subjective evaluation.

Definice

Analýza SWOT je nástroj pro vyhodnocování silných (strengths) a slabých stránek (weaknesses), příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats) dané aktivity.

Příklad použití ve větě

Tým agentury ACME Market Research pomocí analýzy SWOT určil, že jde o špatnou investici, protože ačkoli společnost vypadala silně, není schopná růstu.

Poznámka

Analýzy SWOT se využívají coby součást strategického plánovacího procesu, aby projekt, organizace nebo člověk dosáhl požadovaného cíle. Analýza je obvykle rozdělena na interní (silné a slabé stránky) a externí (příležitosti a hrozby) faktory toho, co se vyhodnocuje. Analýzy SWOT jsou navrženy pro snadnou realizaci, to však znamená, že s sebou nesou riziko přílišného spoléhání se na subjektivní hodnocení.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us