6
September
2019

Syndicate /

Syndikát

Business Term of the Day

Definition

The term syndicate refers to a group of people or entities united (often temporarily) to pursue a common purpose.

Example sentence

He joined a syndicate that invested in the insurance market, underwriting policies all over the world covering everything from family cars to ships’ cargoes.

Comment

Syndicates are formed in such various fields as media, finance, and business. A buying syndicate is an association of bankers sharing the risk of a common securities issue. Syndicated loans are loans provided by a banking syndicate. The term syndicate also is used refer to a criminal organization, typically as a synonym for mafia.

Definice

Pojem syndikát označuje skupinu lidí nebo subjektů, které se (často dočasně) sdruží, aby sledovali společný cíl.

Příklad použití ve větě

Připojil se k syndikátu, který investoval na pojišťovacím trhu, vypisovali pojistky po celém světě, které pokrývají vše od rodinných aut až po lodní náklady.

Poznámka

Syndikáty se tvoří v různých oborech, jako jsou média, finance i podnikání. Nákupní sdružení je spojení bankéřů, kteří sdílejí riziko společné emise cenných papírů. Syndikované úvěry jsou půjčky, které poskytne bankovní syndikát. Termín syndikát může označovat také zločineckou organizaci. Termín syndikát se také používá pro označení zločinných organizací, typicky jako synonymum pro mafii.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us