27
February
2018

Take or pay /

Odeber nebo zaplať

Business Term of the Day

Definition

A take-or-pay provision in a contract specifies that if the customer does not take delivery of a good or service it must nevertheless pay either the full price or a certain penalty.

Example sentence

Even though Black Oil’s take-or-pay contracts seemingly ensured long-term profitability, investors were more concerned about the rising extraction costs.

Comment

Take-or-pay provisions are commonly used in the energy industry for oil and gas deliveries. Such provision motivates the buyer to buy the agreed amount of the commodity and provide the supplier with more predictable cash flows, thereby reducing the supplier’s risks. Because take-or-pay provisions are usually part of long-term contracts, they also make it difficult for buyers to switch suppliers and perhaps seek more favorable prices or other conditions. Outside of oil and gas, the legality of take-or-pay has sometimes been the subject of legal disputes.

Definice

Podmínka „odeber nebo zaplať“ ve smlouvě uvádí, že pokud odběratel nepřijme dodávku určitého zboží nebo služby, musí přesto zaplatit plnou cenu nebo určitou pokutu.

Příklad použití ve větě

Ačkoli smlouvy typu „odeber nebo zaplať“ společnosti Black Oil zdánlivě zaručoval dlouhodobou ziskovost, investory více zajímaly stoupající náklady na těžbu.

Poznámka

Podmínky „odeber nebo zaplať“ se běžně používají v sektoru energetiky pro dodávky ropy a plynu. Tyto podmínky motivují kupující k odebrání smluveného množství dané komodity a poskytují dodavateli předvídatelnější peněžní toky a tím snižují rizika dodavatele. Protože podmínky „odeber nebo zaplať“ jsou obvykle součástí dlouhodobých smluv, také ztěžují pro odběratele změnu dodavatele pro případné vyhledání výhodnější ceny nebo jiných podmínek. Mimo oblasti ropy a plynu byla legálnost podmínek „odeber nebo zaplať“ předmětem právních sporů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us