2
October
2018

Talent management /

Řízení talentů

Business Term of the Day

Definition

Talent management is the process of recruiting, maintaining, and rewarding talented employees and developing their skills and knowledge.

Example sentence

In view of the current tight job market, the HR director decided to reduce spending on recruitment to a minimum and instead to invest more in other aspects of talent management.

Comment

Talent management is a subset of human resources (HR) management. Its specific objective is to ensure an organization has a sufficient number of employees with the required skills. Good talent management can benefit a company or other organization by reducing recruitment costs, improving employee satisfaction and efficiency, reducing employee turnover, and engaging employee potential. Of course, talent management can also bring advantages to employees, who have opportunities to improve their skills and expand their expertise.

Definice

Řízení talentů je proces nabírání, udržování a odměňování talentovaných zaměstnanců a rozvoj jejich dovedností a znalostí.

Příklad použití ve větě

Vzhledem k současnému napjatém pracovním trhu se HR ředitelka rozhodla snížit výdaje na nábor na minimum a místo toho investovat více do ostatních aspektů řízení talentů.

Poznámka

Řízení talentů je součástí řízení lidských zdrojů (HR). Jeho konkrétním cílem je zajistit, aby organizace měla dostatek zaměstnanců s požadovanými dovednostmi. Dobré řízení talentů může prospět společnosti nebo jiné organizaci snížením nákladů na nábor, zvýšením spokojenosti a efektivity zaměstnanců, snížení fluktuace zaměstnanců a využitím potenciálu zaměstnanců. Řízení talentů samozřejmě může také přinést výhody zaměstnancům, kteří dostanou příležitost zlepšovat si své dovednosti a rozšiřovat odbornost.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us