3
August
2018

Tariff /

Clo

Business Term of the Day

Definition

A tariff is a payment levied on imported or exported goods. Tariffs are used to regulate and profit from international trade.

Example sentence

A single customs tariff came into effect by 1993 and eventually led to formation of the European monetary union.

Comment

A country may apply tariffs for various reasons: in order to protect its own economy, to channel money into the state budget, and for political reasons such as bolstering its own sovereignty or waging a trade war. A group of countries which have agreed to equalize their tariffs is termed a customs union.  The term customs duty also is used. The relationship is that the word “tariff” is used when referring to the system and duty for the specific amount due.

Definice

Clo je platba z dováženého nebo vyváženého zboží. Cla se používají pro regulování a profitování z mezinárodního obchodu.

Příklad použití ve větě

Jednotné clo bylo zavedeno v roce 1993, a nakonec vedlo k vytvoření evropské měnové unie.

Poznámka

Stát může aplikovat cla z různých důvodů: pro ochranu vlastního hospodářství, za účelem odvedení peněz do státního rozpočtu, a pro politické účely jako je posílení vlastní suverenity nebo vedení obchodní války. Skupina zemí, která se dohodla na sladění svých cel, se nazývá celní unie. V angličtině se pro clo používá i termín customs duty – „tariff“ se používá, když mluvíme o celním systému, zatímco duty, když hovoříme o konkrétní splatné částce.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us