20
September
2019

Tax evasion /

Daňový únik

Business Term of the Day

Definition

Tax evasion is an illegal practice by which a person or entity intentionally avoids making tax payments that rightfully should be made.

Example sentence

The IRS charged Beton LTD with tax evasion for its routine practice of paying manual laborers cash in hand.

Comment

Though often used interchangeably, tax evasion and tax avoidance are not the same. While both practices result in lower tax revenues collected, governments generally punish only tax evasion, as tax avoidance consists of legal practices used to minimize a person’s or entity’s tax burden within the given tax system. Examples of tax evasion include underreporting of income or revenue and overstating of expenses. A common example of tax avoidance, on the other hand, is the exploitation of so-called tax loopholes. A more controversial example is the use of tax havens as places to establish one’s company or subsidiary and/or to maintain one’s bank or investment accounts.

Definice

Daňový únik je nelegální praktika, kterou se osoba nebo subjekt záměrně vyhýbá placení daní, které má správně odvést.

Příklad použití ve větě

IRS (daňový úřad federální vlády Spojených států) obvinil společnost Beton LTD z daňového úniku za její rutinní praxi vyplácení mzdy dělníkům v hotovosti.

Poznámka

Ačkoliv jsou tyto termíny často zaměňovány, daňový únik a vyhýbání se daňovým povinnostem nejsou totožné. Ačkoli obě praktiky mají za následek nižší daňové výnosy, vlády obecně trestají jen daňové úniky, jelikož vyhýbání se daňovým povinnostem zahrnuje i vesměs legální praktiky využívané pro minimalizaci daňového zatížení osoby nebo subjektu v daném daňovém systému. Příklady daňových úniků zahrnují podhodnocování příjmů nebo naopak nadhodnocování výdajů. Naopak běžným případem vyhýbání se daním je využívání mezer v daňovém systému, kontroverznějším případem pak zakládání společností nebo jejich dceřiných společností v daňových rájích nebo vedení bankovních a investičních účtů tamtéž.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us