21
May
2018

Tax exemption /

Daňová úleva

Business Term of the Day

Definition

A tax exemption is a reduction of or complete relief from a particular tax under certain conditions.

Example sentence

Most new investors will qualify for pioneer status, entitling them to a five- to ten-year tax exemption on company profits, depending on the project.

Comment

Tax exemptions are frequently used by governments to provide an incentive to spend or invest in areas it wants to benefit or expand (such as families with children, charities, education, or a specific industry or segment). For example, many governments provide tax exemptions to small and medium-sized enterprises (SMEs) as opposed to large corporations in order to level the playing fields and foster competition. Tax exemptions may also be offered for specific situations, such as the construction of a new factory that may provide a large number of new jobs in an area. Some free-market advocates object that tax exemptions skew natural competition and therefore create market inefficiencies.

Definice

Daňová úleva je snížení nebo úplné odpuštění určité daně za určitých podmínek.

Příklad použití ve větě

Většina nových investorů bude splňovat podmínky statutu nového investora, což je opravňuje k pěti až desetileté daňové úlevě ze zisků společnosti, v závislosti na projektu.

Poznámka

Daňové úlevy často využívají vlády, aby podpořily utrácení nebo investice v oblasti, které chtějí zvýhodnit nebo rozšířit (jako například charitativní organizace, vzdělávání nebo konkrétní odvětví). Například řada vlád poskytuje daňové úlevy malým a středním podnikům (MSP) oproti velkým korporacím, aby narovnaly hrací pole a podpořily hospodářskou soutěž.  Daňové úlevy také mohou být poskytnuty ke konkrétní situaci, jako na výstavbu nové továrny, která může v dané oblasti vytvořit řadu nových pracovních míst. Někteří zastánci volného trhu namítají, že daňové výjimky přirozenou hospodářskou soutěž pokřivují a tedy vytvářejí neefektivity na trhu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us