24
April
2019

Tertiary sector /

Terciární sektor

Business Term of the Day

Definition

The tertiary sector of the economy comprises the production of intangible goods, i.e. services.

Example sentence

GoldFund announced the opening of a new mutual fund called GoldServe+, which will focus on investments into promising companies within the tertiary sector.

Comment

The tertiary sector is the third component of the three-sector model, together with the primary (agriculture, aquaculture, and mining) and secondary (processing and manufacturing of products) sectors. Since the 20th century, there has been a global trend of tertiarization, which is the development of the service economy and the shift of labor towards the tertiary sector. Jobs in the tertiary sector include, for example, retailers, doctors, nurses, accountants, and telemarketers. Researchers and teachers were also traditionally seen as part of the tertiary sector, but nowadays they may instead be considered part of the information-producing, knowledge-based quaternary sector.

Definice

Terciární sektor ekonomiky zahrnuje produkci nehmotného zboží, tj. služeb.

Příklad použití ve větě

Společnost GoldFund oznámila otevření nového podílového fondu GoldServe+, který se bude zaměřovat na investice do slibných společností v terciárním sektoru.

Poznámka

Terciární sektor je třetím komponentem třísektorového modelu, společně s primárním (zemědělství, akvakultura, a těžba) a sekundárním sektorem (zpracování a výroba produktů). Od 20. století existuje globální trend tercializace, což je rozvoj servisní ekonomiky a posun práce směrem k terciárnímu sektoru. Pozice v terciárním sektoru zahrnují například maloobchodníky, doktory, sestry, účetní a telemarketéry. Výzkumníci a učitelé byli také tradičně vnímáni jako součást terciárního sektoru, ale dnes mohou být považováni za součást čtvrtého sektoru, který produkuje informace a je založen na znalostech.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us