11
August
2021

TEU/FEU /

TEU/FEU

Business Term of the Day

Definition

TEU (or twenty-foot equivalent unit) and FEU (or forty-foot equivalent unit) are standardized units denoting capacity of one shipping container.

Example sentence

Before container ships made to carry standardized TEU and FEU containers became customary in international shipping, dock workers spent a great deal of time loading packages and items of various sizes and shapes onto ships.

Comment

Today, there are two ISO standardized container types – one with a capacity of twenty foot equivalent units (TEU) and one with capacity of forty foot equivalent units (FEU). The 20 foot refers to length, so 1 FEU is equivalent to 2 TEU. The development of standardized containers made international shipping of goods much more economical, faster, and easier. Manufacturers pack their goods to fit a standardized container size and then ship the goods on trucks or trains equipped to carry TEU and FEU containers to ports. At ports, containers can be stacked upon each other by cranes and then shipped with minimal risk of damaging the goods on the way.

Definice

TEU (neboli ekvivalent dvacetistopého kontejneru) a FEU (neboli ekvivalent čtyřicetistopého kontejneru) jsou standardizované jednotky označující kapacitu jednoho přepravního kontejneru.

Příklad použití ve větě

Než se v mezinárodní dopravě začaly používat kontejnerové lodě vyrobené pro přepravu standardizovaných kontejnerů TEU a FEU, trávili přístavní dělníci spoustu času nakládáním balíků a předmětů různých velikostí a tvarů na lodě.

Poznámka

V současné době existují dva typy kontejnerů, které jsou standardizované podle ISO - jeden o kapacitě ekvivalentu dvacetistopého kontejneru (TEU) a druhý s kapacitou ekvivalentu čtyřicetistopého kontejneru. Dvacet stop znamená délku, takže 1 FEU jsou 2 TEU. Díky rozvoji standardizovaných kontejnerů je mezinárodní přeprava zboží mnohem levnější, rychlejší a jednodušší. Výrobci balí své zboží tak, aby se vešlo do standardizované velikosti kontejneru, pak se zboží přepraví na nákladních autech nebo vlacích určených k přepravě TEU a FEU kontejnerů do přístavů. V přístavech lze kontejnery pomocí jeřábů naskládat na sebe a poté přepravovat s minimálním rizikem poškození zboží během cesty.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us