9
September
2019

Ticker symbol /

Akciový kód

Business Term of the Day

Definition

A ticker symbol is a shorthand identifier used on a particular stock exchange for the name of a specific class of securities from a particular user.

Example sentence

Just about every time Ford Motor makes big news, some investors mistakenly buy shares of Forward Industries, a tiny maker of carrying cases for medical monitoring systems and other electronic devices (…) because Forward Industries (…) trades under the ticker symbol ‘FORD.’ The iconic Ford Motor has the ticker symbol of ‘F.’” – CNN Business, August 12, 2019

Comment

Ticker symbols are sometimes also referred to simply as tickers. Every security listed on a stock exchange has a particular ticker symbol to identify it. A person can therefore easily find information about the stock of a company traded on the NYSE, for example, by searching for the appropriate ticker symbol. A company listed on several exchanges, however, may have different symbols on each of those exchanges, and a stock exchange may even decide to assign a new ticker symbol to a security. Sometimes careless investors confuse ticker symbols and one might mistakenly buy or sell securities of a company having a ticker symbol similar to that for the securities he or she actually intends to buy or sell.

Definice

Akciový kód je identifikační zkratka názvu určité třídy cenných papírů od určitého uživatele, která se používá na konkrétní burze.

Příklad použití ve větě

Takřka pokaždé, když se společnost Ford Motor dostane do hlavních zpráv, někteří investoři omylem koupí akcie Forward Industries, malé společnosti vyrábějící schránky pro zdravotní monitorovací systémy a další elektronické přístroje (…), protože Forward Industries se obchoduje pod akciovým kódem ‚FORD‘. Ikonická automobilka Ford Motor má ticker ‚F‘.“ – CNN Business, 12. srpna 2019

Poznámka

I v češtině se někdy akciový kód označuje prostě jako ticker. Každý cenný papír kótovaný na burze cenných papírů má určitý kód pro identifikaci. Tak lze snadno najít například informace o akciích obchodovaných na NYSE vyhledáním příslušného akciového kódu. Společnost kótovaná na několika burzách však může mít jiný kód na každé z těchto burz, a burza se dokonce může rozhodnout přidělit cennému papíru jiný symbol. Neopatrní investoři si někdy spletou akciové kódy a omylem kupují nebo prodávají cenné papíry společnosti, která má podobný akciový kód, jako má cenný pír, který skutečně chtěli koupit nebo prodat.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us