7
July
2022

Track record /

Prokazatelné výsledky

Business Term of the Day

Definition

A track record is the set of results achieved by an organization and used to demonstrate its capabilities.

Example sentence

Although the fund manager was confident in his selection of investments, he wanted to wait a few months before going public in order to build up a proven track record of results.<

Comment

In production and service businesses, a track record may refer to successfully completed projects for various customers. Many companies showcase these projects on their websites and in other presentation materials to attract new clients. Investment funds commonly provide a track record (i.e., past financial results) to attract investors even though such funds are legally obliged to advise any potential investors that past performance is not indicative of future results.

Definice

Prokazatelné výsledky jsou soubor výsledků, kterých dosáhla určitá organizace, a které se používají k vytvoření jejích schopností.

Příklad použití ve větě

Ačkoli manažer fondu důvěřoval svému výběr investic, chtěl ještě několik měsíců počkat, než půjde na veřejnost, aby získal nějaké prokazatelné výsledky.

Poznámka

Ve výrobních podnicích a v oblasti služeb může termín prokazatelné výsledky označovat úspěšně dokončené projekty pro různé zákazníky. Řada společností předvádí tyto projekty na svých webový stránkách a v dalších prezentačních materiálech, aby přilákaly nové klienty. Investiční fondy obvykle poskytují prokazatelné výsledky (tj. minulé finanční výsledky), aby přilákaly investory, přestože jsou ze zákona povinny upozornit všechny potenciální investory, že výsledky z minulosti nejsou spolehlivým indikátorem výsledků budoucích.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us