22
April
2020

Trade barriers /

Překážky obchodu

Business Term of the Day

Definition

A trade barrier is any obstruction preventing or limiting international trade.

Example sentence

The severe trade barriers introduced by the Abcian Republic on agricultural products soon sparked a trade war with Xyzistan.

Comment

Trade barriers diminish economic efficiency on the whole. In most countries, however, there are policies in place that establish certain trade barriers in order to control and protect their domestic economies. Trade barriers are typically regulatory in nature and include tariffs, licenses, quotas, subsidies and, in extreme cases, embargoes, but they may also include factors such as linguistic and cultural differences. In general, poorer countries are more vulnerable to trade barriers than are rich ones.

Definice

Překážkou obchodu je jakákoliv obstrukce, která brání mezinárodnímu obchodu nebo jej omezuje.

Příklad použití ve větě

Přísné překážky obchodu, které zavedla Republika Abcie na zemědělské produkty, brzy rozpoutaly obchodní válku s Xyzistánem.

Poznámka

Obchodní překážky snižují celkovou ekonomickou efektivitu. Ve většině zemí jsou nicméně za účelem kontroly a ochrany domácí ekonomiky zavedena opatření, která určité překážky obchodu vytvářejí. Obchodní překážky jsou nejčastěji regulatorního charakteru a zahrnují cla, licence, kvóty, dotace a v extrémech případech také embarga, nicméně mohou zahrnovat i takové faktory jako jazykové nebo kulturní rozdíly. Obecně jsou chudé země obchodními překážkami zranitelnější než ty bohaté.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us