15
June
2018

Trade fair /

Veletrh

Business Term of the Day

Definition

A trade fair (also trade show or trade exhibition) is an event at which businesses – usually those from a specific industry – promote their products and services to visitors and develop business contacts.

Example sentence

As the costs per m2 of presentation area have continued to rise, ABC’s management has had to consider whether the traditional trade fair is still a cost-effective method of presentation.

Comment

Trade fairs can be designed to have broad appeal to the general public (perhaps to present leisure and recreational goods and services) but often are more strictly oriented to professionals (such as exhibitions focusing on medical technologies or engineering). They often are held at special-purpose fairgrounds or exhibition centers. Also common is to combine a trade show with a convention, and in fact convention centers and exhibition centers have become almost synonymous in developed markets.  Even though the popularity of trade fairs has diminished as evolving communication and information technologies have opened new venues and channels for marketing and presentation, in certain industries they remain vitally important for purposes of networking, raising brand awareness, launching major new products, and assessing potential competition.

Definice

Veletrh je událost, v jejímž rámci společnosti (obvykle z konkrétního odvětví) propagují svoje produkty a služby zákazníkům, a navazují obchodní kontakty.

Příklad použití ve větě

S dalším zvýšením ceny za m2 výstavní plochy muselo vedení společnosti ABC zvážit, jestli je tradiční veletrh stále nákladově efektivním způsobem prezentace.

Poznámka

Veletrhy mohou být zaměřené na oslovení široké veřejnosti (například pro prezentaci volnočasového a rekreačního zboží a služeb), ale často jsou výrazněji orientovány na odborníky (například výstavy zaměřené na zdravotní technologie nebo strojírenství). Často se konají na zvláštních výstavištích. Veletrhy se také často kombinují s konferencemi, a na rozvinutých trzích se konferenční centra a výstaviště staly takřka synonymy. Ačkoli se popularita veletrhů snížila s tím, jak rozvíjející se komunikační a informační technologie otevřely nové způsoby a kanály marketingu a prezentace, v určitých odvětvích zůstávají zásadní pro účely networkingu, zvyšování povědomí o značce, uvádění hlavních nových produktů na trh, a zhodnocení potenciální konkurence.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us