19
February
2018

Trade payables /

Závazky z obchodních styků

Business Term of the Day

Definition

Trade payables are accounts payable to suppliers for goods and services.

Example sentence

Because the economic downturn is causing the company’s sales to decline, management is trying to extend trade payables to preserve cash.

Comment

Trade payables constitute a sub-category of accounts payable. Typical trade payables for a small services business, for example, would be the monthly amounts due for telephone and internet connections, cleaning services, accounting and IT services, office supplies, and gasoline for the company cars. Because trade payables are typically paid in the short term, they are usually recorded as current liabilities. If a business is under pressure to preserve cash, its management may try to “extend” trade payables by paying its bills more slowly and even demanding longer payment terms from its suppliers. This essentially has the effect of operating the business using the suppliers’ money. It is not always a smart strategy. Suppliers may feel they are being abused and therefore provide poorer service, demand payment in cash on delivery, or refuse to work with the business altogether.

Definice

Závazky z obchodních styků jsou závazky dodavatelům za zboží a služby.

Příklad použití ve větě

Protože hospodářský útlum způsobuje pokles tržeb společnosti, management zkouší prodloužit závazky z obchodních styků pro zachování hotovosti.

Poznámka

Závazky z obchodních styků tvoří podkategorii závazků. Typickými závazky z obchodních styků například pro malou společnost poskytující služby jsou měsíční částky za telefon a připojení k internetu, úklid, účetnictví a IT služby, kancelářské potřeby a palivo pro firemní automobily. Protože závazky z obchodních styků mají typicky krátkou splatnost, obvykle se účtují jako krátkodobé závazky. Pokud je podnik pod tlakem uchovat hotovost, management se může pokusit „prodloužit“ závazky z obchodních styků tím, že bude platit svoje účty později a dokonce požadovat pozdější splatnost od svých dodavatelů. To v důsledku znamená, že je podnik provozován pomocí peněz dodavatelů. Není to vždy chytrá strategie. Dodavatelé se mohou cítit zneužíváni, a proto mohou poskytovat horší služby, požadovat platbu hotově při dodání, nebo odmítnou s takovým podnikem vůbec spolupracovat.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us