19
October
2020

Trademark /

Ochranná známka

Business Term of the Day

Definition

A trademark is a unique symbol, expression, or design legally registered to a company and applied to its goods to indicate their source and distinguish them from the goods of other companies.

Example sentence

ACME threatened WilE with legal action, claiming that WilE’s use of rockets on its packaging infringes on ACME’s trademark.

Comment

A trademark is registered for a certain period time after which it is necessary to reregister the mark. If the mark is not used, or if the company fails to take sufficient action to prevent its use from becoming generic or otherwise diluted, the trademark protection is lost and the work may fall into the public domain. When companies wish to register a trademark for services offered, a service mark can be obtained. Most things can be trademarked but trademark offices may still deny a request. Memorable trademark cases in which the applications were denied include sports teams trying to trademark winning seasons or colors associated with their team, politicians trying to trademark their names, and motorcycle companies trying to trademark the sound of their engines.

Definice

Ochranná známka je jedinečný symbol, výraz nebo design právně registrovaný na společnost a používaný na jejím zboží aby označil jejich zdroj a odlišil jej od zboží jiných společností.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME pohrozila společnosti WilE žalobou a tvrdí, že použití raket na obalech společnosti WilE porušuje ochrannou známku společnosti ACME.

Poznámka

Ochranná známka je registrovaná na určité období, po kterém je nutné známku opětovně registrovat. Pokud není využívána, nebo pokud společnost nevynaloží dostatečnou činnost, aby zabránila tomu, že se stane obecně užívanou nebo že se jinak naředí, přestane být chráněna a může se stát volným dílem. Když si společnosti chtějí zaregistrovat nabízené služby, je možné získat ochrannou známku na služby. Ochrannou známku je možné registrovat na většinu věcí, ale úřady pro průmyslovou ochranu mohou i tak žádost zamítnout. Výraznými případy ochranných známek, jejichž uplatnění bylo zamítnuto, zahrnují sportovní týmy, které si zkoušely registrovat úspěšné sezóny nebo barvy spojované s těmito týmy, politiky, kteří se snažili chránit své jméno, nebo motocyklové společnosti, které se pokoušely registrovat zvuk svých motorů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us