31
August
2018

Trading stock /

Akcie populární k obchodování

Business Term of the Day

Definition

In securities trading jargon, a trading stock is a stock the price of which is highly volatile, and therefore suitable for speculative trading, rather than investing.

Example sentence

Even though BuzzDrone’s management had been dismayed by the analysts’ characterizing BZDR as a trading stock, the increased attention this brought to the stock has actually boosted the company’s share price overall.

Comment

This highly subjective term highlights the, admittedly simplistic, distinction between speculative “traders” and “investors” who are more oriented to the long term. The former typically have short horizons (with day traders as well as those who engage in algo trading or arbitrage representing rather extreme cases) and carry out larger numbers of trades than do the latter, who typically have investment horizons extending years or even decades and are normally less active in the markets. A trading stock may be a preferred speculative instrument for traders, whereas an investment stock has the qualities sought by investors.

Definice

V žargonu obchodování s cennými papíry se jako „akcie populární k obchodování“ označuje akcie, jejíž cena je vysoce nestálá a tedy vhodná pro spekulativní obchodování a nikoli pro investování.

Příklad použití ve větě

Ačkoli management společnosti BuzzDrone nepotěšilo, když analytici charakterizovali akcii BZDR jako „akcii populární k obchodování“, zvýšená pozornost, kterou to akcii přineslo, ve skutečnosti v důsledku zvýšila cenu akcií společnosti.

Poznámka

Tento vysoce subjektivní termín zvýrazňuje, byť zjednodušené, dělení na spekulativní „obchodníky“ a „investory“, kteří se orientují na dlouhodobější období. Ti první typicky mají krátký horizont (extrémními případy jsou intradenní obchodníci a obchodníci, kteří provozují algo obchodování a arbitráž) a provádějí vyšší počet obchodů než investoři, kteří mají typicky investiční horizont (až v řádu let nebo dekád) a normálně jsou na trhu méně aktivní. Akcie populární k obchodování může být preferovaným spekulativním nástrojem obchodníků, zatímco investiční akcie má kvality, které vyhledávají investoři.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us