3
February
2022

Translational research /

Translační výzkum

Business Term of the Day

Definition

Translational research is performed to put research findings into practical use.

Example sentence

I know our shareholders complain about our outlays for basic research. But once the translational research is completed and we can present the new product, they’ll agree it was worth the investment.

Comment

Also referred to as translational medicine and translational science, it is especially prominent as part of R&D in the field of biomedicine. Translational research can be broken down into two basic stages: translating the knowledge gained in basic research into applied research and translating applied research into clinical practice. This process is sometimes called “bench-to-bedside” (referring to a medicine’s development from laboratory experiments to patient usage). Clinical trials are part of translational research to test whether a drug is safe and effective.

Definice

Translační výzkum se provádí, aby uvedl závěry výzkumu do praxe.

Příklad použití ve větě

Vím, že naši akcionáři si stěžují na naše výdaje na základní výzkum. Ale jakmile dokončíme translační výzkum a budeme moci prezentovat nový produkt, budou souhlasit, že to za tu investici stálo.

Poznámka

Také označované jako translační medicína a translační věda, jde o obzvláště výraznou část VaV v oblasti biomedicíny. Translační výzkum jde rozdělit do dvou základních fází: převod znalostí získaných v rámci základního výzkumu do aplikovaného výzkumu a převod aplikovaného výzkumu do klinické praxe. Tento proces se někdy nazývá „bench-to-bedside“ (tj. „z laboratorního stolu na lůžko pacienta“). Klinické studie jsou součástí translačního výzkumu, a testují, zda je lék bezpečný a účinný.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us